SZU

Geneza nazwy magazynu to skrót pierwszych liter wyrażenia „skręt z ulicy”,
które to stało się myślą przewodnią osób skupijających się wokół projektu.

SZUmag to odejście od standardowego nurtu kulturalnego ulicy, prezentowanego
w szeroko rozumianych mediach.

Inne formy rozumienia naszej nazwy pozostawiamy Twojej wyobraźni, ciesząc się
faktem, że ją masz. To Czytelniku chcemy docenić w Tobie najbardziej.

Życzymy przyjemności!

SZUmag | szu@szumag.com